Tag: शीतल

क्यामोमाइल फूल : देउताको रोजाइ, औषधि अनि चिया

क्यामोमाइल फूल : देउताको रोजाइ, औषधि अनि चिया

काठमाडौं- देवतालाई चढाउने फूल अर्थात् क्यामोमाइल । अझै पनि धेरैका लागि यो फूल नयाँ लाग्छ । देवतालाई चढाउने फूल त ...