Tag: दरबन्दी

करारको भरमा धादिङ अस्पताल, १४ स्थायी डाक्टरको दरबन्दीमा शून्य पदपूर्ति

करारको भरमा धादिङ अस्पताल, १४ स्थायी डाक्टरको दरबन्दीमा शून्य पदपूर्ति

धादिङ । धादिङ जिल्ला अस्पतालमा १४ जना सरकारी स्थायी चिकित्सकको दरवन्दी छ । तर अस्पतालमा स्थायी चिकित्सक एक जना पनि ...